THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO VIỆT KIỀU MUA BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM (từ 01/07/2024).

1/ Đối tượng áp dụng: Luật Đất đai sửa đổi 2024 mở rộng đối tượng áp dụng:

a/ Từ người VN định cư ở nước ngoài (vẫn có quốc tịch VN) → mở rộng gồm cả người gốc VN định cư ở nước ngoài (không có quốc tịch VN, nhưng chứng minh được nguồn gốc VN – 3 đời).

b/ Chỉ cần là “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”: Tất cả các tổ chức có yếu tố vốn nước ngoài đều có
thể mua nhà tại Việt Nam, không quy định cụ thể như luật cũ.

2/ Quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất gồm cá nhân trong nước và người VN định cư ở nước ngoài là công dân VN được bình đẳng, ngang nhau:

a/ Các quyền và Nghĩa vụ chung

b/ Các quyền sở hữu, chuyển nhượng: Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê/cho thuê, thuê/cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

c/ Quyền phát triển và kinh doanh: Được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua và đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các dự án bất động sản để chuyển nhượng, cho
thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật
→ Được phát triển tất cả các loại hình BĐS (BĐS nhà ở/đất nền, BĐS thương mại, BĐS công nghiệp).

24.04.24
nhadatcaocap

——–🌤🌤🌤——–
☎️ Thông tin chi tiết Quý anh chị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp nhà đất cao cấp:
✔️YOUTUBE: https://youtube.com/@bds.nhadatcaocap
✔️WEBSITE: https://nhadatcaocap.net/
✔️HOTLINE: 0908910768
✔️MAIL: nhadatcaocap0211@gmail.com
✔️ FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/nhadatsaigongiasieure/
✔️Tiktok: https://www.tiktok.com/@nhadatcaocaphcm

Trả lời